Cennik na 2024 ROK

Cena na rok 2024 Cena Okres  
26.05-15.06 270,00 zł doba  
15.06-22.06 290,00 zł doba  
22.06-29.06 350,00 zł doba  
29.06-13.07 450,00 zł doba  
13.07-17.08 500,00 zł doba  
17.08-24.08 450,00 zł doba  
24.08-31.08 350,00 zł doba  

Cena dotyczy pobytu do 5 osób, za każdą kolejną osobę doliczana jest opłata 50 zł za osobę za dobę. 

 

Zarezerwuj

Ważne informacje

 • powyżej 5 osób pobieramy dodatkową opłatę 50 zł (za dobę) za każdą kolejną osobę
 • doliczamy zużycie energii elektrycznej, 2 zł za 1 kWh (jeżeli zużycie przekroczy limit 5 kWh na dobę)
 • doba „hotelowa" zaczyna się od godziny 15:00 a kończy o godzinie 10:00
 • cena pobytu nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, którą przekazujemy do Urzędu Gminy (3,50 zł za dobę za każdą osobę) 
 • w sezonie wakacyjnym wynajem tylko i wyłącznie w cyklach tygodniowych od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli 
 • uprzejmie prosimy o przemyślane dokonywanie rezerwacji ponieważ nie dokonujemy zwrotu zadatku tytułem rezygnacji z rezerwacji lub pobytu

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z ośrodka Domki Flaming Dąbki. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w Domkach Letniskowych Flaming.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od sobota/niedzieli do soboty/niedzieli. Inne terminy w miarę wolnych miejsc.
 3. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela bądź przekazem pocztowym zadatek. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu. 
 4. W przypadku odwołania rezerwacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu części należności za pobyt.
 6. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.
 7. Korzystający z Domków Flaming zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają materialnie za wszystkie szkody wyrządzone w obiekcie i na terenie ośrodka podczas pobytu. Za zniszczenia bazy noclegowej i jej wyposażenia, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające z domku. Rekompensata pieniężna zostanie naliczona w/g cennika, kosztów naprawy, cen umownych. Uregulowana musi być najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. Za rzeczy pozostawione w Domkach Flaming ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 9. Wszelkie usterki techniczne i braki w wyposażeniu powinny być zgłaszane właścicielowi na bieżąco.
 10. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych od niego takich jak brak prądu, wody itd.
 11. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi w szczególności na tarasach oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard, itp.
 12. Użytkownicy Domków Flaming zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, nie zakłócać spokojnego pobytu innych gości: wykonywaniem lub odtwarzaniem głośnej muzyki, zachowaniem w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity i wulgarny. Dla zapewnienia przyjemnego pobytu wszystkich Gości, osoby które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 13. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z klauzulą RODO i akceptację regulaminu.
 14. Na terenie ośrodka istnieje monitoring.

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 5. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

RODO Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Domki Flaming z siedzibą w Dąbkach (76- 156) przy ul. Polna 35a.
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. l lit. a RODO.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@flamingdabki.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są – w celu realizacji usługi noclegowej świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domkach Flaming z siedzibą w Dąbkach (76- 156) przy ul. Polna 35a oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług, – w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w Domkach Flaming.
 5. Dane osobowe będą przechowywane: – przez okres świadczenia usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w Domkach Flaming ul. Polna 35a oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Dane do przelewu

   

Napisz do nas  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram